Skip to main content

Veiligheidsadvies

Veiligheidsadviseur

Ger Ristenpatt

Mijn naam is Ger Ristenpatt en ik ben reeds 35 jaar werkzaam in de chemische industrie. De laatste 15 jaar ben ik daar werkzaam als KAM manager met als specialiteit het opstellen van Arbo-RI&E’s, Taak-risico analyses, en algemene risico beoordelingen.

Ger Ristenpatt hoger veiligheidsdeskundige

Hogere veiligheidskundige

Ik verzorg desgewenst uw Arbo RI&E. Tevens is het mogelijk om de geconstateerde knelpunten samen met u op te lossen om zo te komen tot een verantwoord arbeidsomstandigheden-beleid.

veiligheid

Bouw- of sloopprojecten

Ook voor bouw- of sloopprojecten stel ik voor u een VGM plan op en doe desgewenst de nodige meldingen bij de overheidsinstanties.

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen (ADR)

Ik maak graag uw jaarrapportage vervoer gevaarlijke stoffen en zorg ook voor de bijbehorende jaarlijkse inspectie. Daarnaast kunt u ten allen tijde bij mij terecht voor al uw vragen omtrent vervoer gevaarlijke stoffen.

Specialist persoonlijke veiligheidsmiddelen

Als specialist op het gebied van persoonlijke veiligheidsmiddelen kan ik u helpen met vraagstukken over omgang met gevaarlijke stoffen, asbestverwijdering, grondwerken en andere vraagstukken met betrekking tot veilige arbeidsomstandigheden.